Tắt đèn bật ý tưởng
Chị tôi dân cốt đơ, có chiếc màn mười lăm inch. Bộ cây trông mới tinh, cấu hình cao. Chị tôi hay code C, cóc ngại Ja với va ối a. Chị tôi dân cốt đờ. Thời gian trôi rất mau đét lai rồi cần xong, ngay. Chị phải âu vớ tham, đến tận đêm. Chị to hai cái tay cứ gọi là đỉnh cao ối a. Chị tôi dân cốt đờ