logo
banner
avatar
Nhabachoc Dũng
Thứ năm 2023
Mạng ngang hàng: Bức tường thành 🏯 hay chỉ là tờ giấy 🛖
# javascript
# html
# blockchain

Chao xìn mọi người lại là mình đây Nhabachoc KAD.

Bài viết này có dành cho bạn?

 • Tại sao mọi người bảo Blockchain là mạng ngang hàng

Hành trang cần chuẩn bị:

 • Đã từng sử dụng Internet, Website

Cùng tắt đèn bật ý tưởng, gét go 🪄

Sau khi chúng ta đã có 1 bức tường thành vững chắc, chúng ta phải nhân bản ra rất nhiều thành, càng nhiều thành luỹ càng vững chắc và để các thành có thể liên lạc với nhau người ta đã tạo ra mạng lưới trao đổi thông tin.

Đơn thuần mọi người sẽ nghĩ ngay đến mạng server client nhưng điều tồi tệ ở đây mang tên kiểm soát. Chính mô hình Server-Client này mang lại nhiều ưu điểm nhưng cũng có nhược điểm mà lại chính blockchain đã khắc phục triệt để khuyết điểm này “Decentralization - Blockchain không có một tổ chức hoặc cá nhân trung tâm để quản lý hệ thống”. Các thông tin các nhân của người dùng được khai thác triệt để bơi các ứng dụng do đó chúng ta cần 1 mô hình mạng mới.

Hệ thống mạng ngang hàng Peer to Peer viết tắt thành P2P đã vào cuộc và cho thấy mình là 1 đối thủ không thể xem thường khi trả lại dữ liệu về tay tất cả mọi người, ai cũng bình đẳng.

Vậy mạng hàng là gì ? nói nhiều thế các bạn tưởng khó quá nhưng không, khi tư tưởng được thông suốt thì tất cả đều trở nên đơn giản hơn rất nhiều 😍 Let’s go

Khi nói tới Server-Client các bạn nghĩ tới một mô hình như nào:

 • Client <giao diện bên người dùng> sẽ nhận thao tác người dùng ⇒ bắn yêu cầu lên Server

 • Server dùng bộ não của mình nghĩ nghĩ ⇒ trả kết quả về cho Client

 • Client nhận được kết quả ⇒ show lên cho người dùng

Thông thường là vậy và Server là người cầm dữ liệu và ông ý nói “Tao thích làm gì kệ tao, đưa dự liệu cho ta và tao có quyền làm gì tao muốn”. Hừm tức quá đi 😡😡😡

Khi nói tới P2P thì sao:

 • Máy thứ 1 khi nhận được yêu cầu ⇒ nó suy nghĩ ⇒ nghĩ ra rồi ⇒ nó trả kết quả về cho ⇒ nó thông bao lên cho mạng toàn mạng lưới

 • Máy thứ 2 nhận được thông tin từ máy 1 ⇒ lại suy nghĩ <bọn máy tính này rất thích suy nghĩ, mình cũng thế 🤣> ⇒ nghĩ ra rồi

 • Máy 3 cũng giống máy 2

Vậy các máy khi xử lý xong yêu cầu sẽ thông báo lên mạng (Gồm các máy tính ngang hàng). Ôi ông này nói nhiều vaxxx chả hiểu gì!!! Mình muốn các phải cùng mình vừa đọc, vừa học nhưng phải cùng mình suy nghĩ, đấy mới là cách học hiểu quả 💯. Tiếp tục mình cũng hiểu các bạn đang thắc mắc gì mà “Cái thông báo nó là cái gì? Thông báo? Chả nhẽ máy nó gõ của alo từng nhà bảo tao có dữ liệu mới à”. ĐÚNG, chính xác rồi chứ còn gì nữa 🤣

Giả sử mạng lưới ngang hàng có 5 máy tính kết nối với nhau và đều mở cổng chạy ứng dụng:

Máy 1

113.178.53.79

3000

Máy 2

103.200.21.192

5000

Máy 3

128.46.104.20

4000

Máy 4

104.21.36.4

2000

Máy 5

52.85.158.101

3008

và mỗi máy:

 1. sẽ cầm cái bảng này <quan trọng nhất đấy nha>

 2. chạy chung 1 nguồn code <để cùng có api>

Ok và cùng xem thông báo là gì nào:

 • Máy 1 xử lý thông tin xong ⇒ chạy vòng loop qua mảng 4 phần từ (mảng trên 5 trừ chính nó) ⇒ có ip, có port, có api nhận thông tin ví dụ IP:PORT/nhan-thong-bao. Ping

  • Máy 2: Pong, nhận được dữ liệu qua /nhan-thong-bao

  • Máy 3: Pong, nhận được dữ liệu qua /nhan-thong-bao

  • Máy 4: Pong, nhận được dữ liệu qua /nhan-thong-bao

  • Máy 5: Pong, nhận được dữ liệu qua /nhan-thong-bao

 • Máy 2 xử lý thông tin xong ⇒ chạy vòng loop qua mảng 4 phần từ (mảng trên 5 trừ chính nó) ⇒ có ip, có port, có api nhận thông tin ví dụ IP:PORT/nhan-thong-bao. Ping

  • Máy 1: Pong, nhận được dữ liệu qua /nhan-thong-bao

  • Máy 3: Pong, nhận được dữ liệu qua /nhan-thong-bao

  • Máy 4: Pong, nhận được dữ liệu qua /nhan-thong-bao

  • Máy 5: Pong, nhận được dữ liệu qua /nhan-thong-bao

 • Cứ như thế các máy đều ngang hàng với nhau khi xử lỹ xong dữ liệu thì đều thông báo cho mọi người. Ai cũng cầm dữ liêu - rất bình đẳng.

⇒ Chốt lại thông báo đến các máy hay mạng ngang hàng thực ra là các máy gọi tới nhau.

Dễ ợt đúng không và những điều đó tạo nên một mạng lưới tuyệt vời chỉ là Ping, Pong nhiều để thông báo toàn mạng lưới nên vấn đề tối ưu hết sức là cần thiết.

Đọc tiếp
Cách tạo ra một database lưu trữ dữ liệu từ đầu
Khổng Anh Dũng - Thứ5 15
Cách tạo ra một database lưu trữ dữ liệu từ đầu
Khổng Anh Dũng - Thứ5 15
Cách tạo ra một database lưu trữ dữ liệu từ đầu
Khổng Anh Dũng - Thứ5 15